Kontaktinformasjon


Ørskog sokn

Adresse: Kyrkjetorget - sjå kart
Postadresse: Elling O. Wallbøesveg 14, 6240 Ørskog
Telefon: 70 16 53 00
Epost: postmottak@kyrkja.alesund.no

Kirketjener

Marie Hellevik

45865391

Send e-post

Kateket Skodje og Ørskog sokn

Olav Rønneberg

41367160

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Julie Elise Tronstad

Send e-post