Kontaktinformasjon


Ørskog sokn

Adresse: Kyrkjetorget - sjå kart
Postadresse: Elling O. Wallbøesveg 14, 6240 Ørskog
Telefon: 70 16 53 00

Sokneprest

Øystein Braaten

Send e-post

Dagleg leiar

Åsrun Eli Haavik

Send e-post

Kyrkjetenar

Zlatan Miskovic

Send e-post

Kateket Skodje og Ørskog sokn

Olav Rønneberg

41367160

Send e-post

Diakon

Asbjørg Oksavik Sve

92614767

Send e-post

Kantor

Arne B. Varmedal

99634369

Send e-post