4-års bok


4-åringar er velkomne til samlingar på Kyrkjetorget torsdag 26. august og 2. september.Samling i kyrkja 9. september. Borna får utdelt Mi kyrkjebok på gudsteneste 12. september.

 Invitasjon blir sendt i posten og annonsert på nettside og på facbookgruppa Ørskog kyrkje.

Velkomne!

Tilbake