Trilletreff med babysong


4. mai, 11. mai og 25. mai er der trilletreff med babysong på eller ved Kyrkjetorget kl 11-13. Inger Wenche Lid Vethe er i vår engasjert som leiar for babysongen på Kyrkjetorget. Velkommen!

 

Asbjørg Oksavik Sve har teke på seg 20 % vikariat for diakonirådgjevar i Møre bispedøme dette halvåret. Men arbeider framleis som 80 % diakon i Ørskog og Skodje. Inger Wenche Lid Vethe er no engasjert som leiar for babysongen på Kyrkjetorget og som menighetspedagog når 6-åringane skal ha sine torsdagssamlingar og få 6-årsboka i kyrkja 21. mars. Inger Wenche er utdanna førskulelærar og vi er glade for at ho har sagt ja til dette.

Vi har no oppretta ei eiga facebookgruppe for babysong Ørskog, der foreldre med babyar kan gå inn og bli medlemer. Babyar i alderen 0-1,5 år og foreldre er velkomne på babysong annakvar tysdag i oddetalsveker kl. 11-13. Her er datoane for våren 2021:

02.02.2021   Babysong Kyrkjetorget
16.02.2021   Babysong Kyrkjetorget
02.03.2021   Babysong Kyrkjetorget
16.03.2021   Babysong Kyrkjetorget
13.04.2021   Babysong Kyrkjetorget
27.04.2021   Babysong Kyrkjetorget
11.05.2021   Babysong Kyrkjetorget
25.05.2021   Babysong Kyrkjetorget
Det blir enkel servering av kaffe/te og noko attmed.

 

Bildet er av Inger Wenche Lid Vethe

Tilbake