Trilletreff med babysong


Annankvar tysdag er der trilletreff med babysong på Kyrkjetorget kl 11-13. Asbjørg Oksavik Sve er leiar for babysongen på Kyrkjetorget. Velkommen!

Babyar i alderen 0-1,5 år og foreldre er velkomne på babysong annakvar tysdag i oddetalsveker kl. 11-13. Asbjørg Oksavik Sve er diakon.

Det er oppretta ei eiga facebookgruppe for babysong Ørskog, der foreldre med babyar kan gå inn og bli medlemer.Her er datoane for våren 2022:

18. januar

1. og 15. februar

1., 15. og 29. mars

5. og 26. april

10. mai

Det blir enkel servering av kaffe/te og noko attmed.

Tilbake