Dåp


Når eit barn blir båren til dåp, blir vi minna om at ingen kan bæra seg sjølve.

Gjennom dåpen blir vi ein del av eit fellesskap som strekk seg over heile verda – og gjennom alle tider. Det er ei markering der barnet har alle sine viktigaste støttespelarar rundt seg, og der Gud lovar å fylgje barnet alle dagar.

Påmelding til kyrkjeverjekontoret: 70 16 53 00 eller på epost til postmottak@kyrkja.alesund.no

Påmelding til dåp.

Tilbake