Lys Vaken


Endelig blir det Lys Vaken i Ørskog kyrkje helga 13.-14. november 2021. Arrangement er for 6. klassingar. Søndag 14. november kl 11 blir det familiegudsteneste ved liturg Asbjørg Oksavik Sve og organist Oddgeir Nossen.

Ørskog sokn arrangerar Lys Vaken og familiegudsteneste. Dette er eit arrangement for 6.-klassingar, og invitasjon går ut i posten.

Lys Vaken handlar om å vere lys vakne for det som skjer rundt oss. Vi skal vere lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølv.

Dato for samling var planlagt seinhausten 2020, vart utsett til helga 13.-14. februar 2021 i Ørskog kyrkje. Også denne samlinga vart avlyst. Endelig blir det Lys Vaken i Ørskog kyrkje helga 13.-14. november 2021.

Tilbake