Lys Vaken


Arrangement for 5. og 6. klassingar.

 

Skodje og Ørskog sokn arrangerar Lys Vaken og familiegudsteneste med utdeling av Det nye testamentet årleg. Dette er eit arrangement for 5. og 6.-klassingar, og invitasjon går ut i posten.

Lys Vaken handlar om å vere lys vakne for det som skjer rundt oss. Vi skal vere lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølv.

Dato for samling er planlagt til helga 13.-14. februar 2021 i Ørskog kyrkje.

Tilbake