Soknerådet


Sjå kven som er med i soknerådet for Ørskog i perioden 2024-2027

Medlem:

Mons Olav Walgermo, leiar

Inger Valbø, nestleiar

Elisabeth Krohn Runde, permisjon

May-Sissel Richardsen Osvik, rep. fellesrådet

Kim-Ove Enge Hestås, vara fellesrådet

Knut Steinar Dyrkorn

Kristian Fjørtoft

Kari Longva

 

Vara:

Doreen Strømmen

Ingeri Kathrine Madsen

Ola Sønderland

Ann Kristin Paulsen

Kristian Robert Sveen

Tilbake