6-ÅRSSAMLING


Det er samlingar på Kyrkjetorget 11. og 18. mars og så er borna med på gudstenesta 21. mars. Born som er døypte  får invitasjon i posten, men alle er velkomne uansett tilhøyrsle eller ei.

 

Alle born i Ørskog som fyller 6 år i 2021 er velkomne. Born som er døypte  får invitasjon i posten, men alle er velkomne uansett tilhøyrsle eller ei. Her er datoane for samlingane våren 2021:

11.mar.21    6-årssamling Ørskog Kyrkjetorget
18.mar.21    6-årssamling Ørskog Kyrkjetorget
21.mar.21    gudsteneste i Ørskog kyrkje

Inger Wenche Lid Vethe er  engasjert som menighetspedag når 6-åringane skal ha sine torsdagssamlingar og få 6-årsboka i kyrkja 21. mars.

Tilbake