Årsrapport for 2021


Kyrkjelyden held sin årsfest på Kyrkjetorget torsdag 31. mars 2022. Her er: Ørskog sokneråd sin årsrapport med rekneskap for 2021. 

Tilbake