Leige av Kyrkjetorget


Kyrkjetorget har storsal og småsal til utleige til selskap eller møter. 

Husleige møter i småsalen (inntil 10 pers.) kr. 500.

Husleige møter storsalen kr. 800.

Husleige minnesamver og andre samkome med kjøkken og hall kr. 1500.

    (Inkl. tidsbruk til pynting og dekking dagen før.)

Leige av kvite dukar inntil 50 pers. kr. 500.

Leige av kvite dukar meir enn 50 pers. kr. 700.

 

Ved matservering tek leigetakar ansvar for oppvask og rydding av kjøkken.

Leigetakar må fjerne all emballasje knyta til arrangementet.

Reingjering av lokala er inkludert i husleiga.

 

Nøkkel hentast på kyrkjekontoret etter avtale. Kontaktperson er kyrkjetenar, kateket eller servicekontoret på telefon 70 16 53 00.

Tilbake