Leige av Ørskog kyrkje


Ønsker du å leige Ørskog kyrkje til konsertar eller lignande?

 

 

Leige av kyrkja:

Leige av kyrkjerommet til konsertar eller lignande: 17% av brutto billettsal.

 

Minsteleie:

To første timane: 3 780,-

For kvar påfølgande time (Pr.time): 580,-

For kvar påfølgande time etter kl 23:00 (Pr.time): 680,-

Prøver før forestilling (Pr time): 480,-

 

 

Tilbake