Kristi forklåringsdag


Søndagens tekst tek oss med opp på fjellet. Der får læresveinane ein sterk oppleving med Jesus og to avdøde personar frå Gamle Testamentet…. Prestane Øystein og Jan samtalar både om fjelltur og om det å ha sterke opplevingar. Og om kvifor desse to personane synte seg for dei som var på fjellet.

 

https://youtu.be/0DbWgXt2bGU

Tilbake