Årsrapport med rekneskap for 2020


Les årsrapporten med rekneskapet for 2020. Soknerådet vil takke for innsatsen til stab og til dei mange frivillige som har gitt av si tid til arbeid i kyrkjelyd og bruktbutikk.

Tilbake